Welkom bij Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een kwaliteitsnetwerk van ervaren, en in arbeids- en ambtenarenrecht gespecialiseerde, NMI geregistreerde mediators.

Wij bieden allerlei vormen van conflictbegeleiding: coaching, teambegeleiding, individuele begeleiding, begeleiding op de werkvloer, oplossen van fricties etc. betrekking hebben op de arbeidsverhouding in de breedste zin van het woord.

Het kan gaan om verhoudingen tussen werknemers en werkgever; tussen werknemers onderling; tussen leden van een maatschap onderling of in relatie tot hun medewerkers; tussen ambtenaren en leidinggevende(n); tussen ambtenaren onderling; tussen onderwijskrachten en leerlingen of tussen onderwijskrachten en collega’s of met leidinggevenden.

Daarnaast bieden wij begeleiding bij exit trajecten, reorganisaties, overplaatsingen, herplaatsingen, terugplaatsingen, demoties etc.

De deelnemers hebben daarvoor een specifieke deskundigheid ontwikkeld die past bij het probleem en de vraag.

Maatwerk geeft vaak de beste oplossing! 

Aangesloten mediators: